top of page

MAKE IT POP!

Ett företags identitet är till stor del definierad av dess grafiska design. 

Vi hjälper företag att ta fram designkoncept för såväl grafisk profil som känslan under ett event.

1

DESIGN & KONCEPT

Vi analyserar nuläget och tar fram en strategi och ett koncept för hur er design kan utvecklas. 

Vi skapar tryckt och grafiskt material i samband med våra event och kampanjer. Baserat på den grafiska profilen skapar vi material som engagerar och passar ert varumärke.

2

PROFIL & LOGGA

Vi går analytiskt igenom er grafiska profil och kommer med förbättringsåtgärder. Vi kan sedan hjälpa er att bygga en helt ny hemsida, ta fram en ny logga, skapa material till tryck eller utskick som går i linje med profilen.

Er logga är en stor del av er identitet. Vi hjälper er att skapa en logotyp som återspeglar ert varumärke och era värderingar.

3

MILJÖ & KONTOR

Den fysiska miljön på arbetsplatsen har stor inverkan på både medarbetare och kunder. Vad är det första man möts av på er arbetsplats? Vi hjälper våra kunder att skapa en attraktiv miljö som stärker företagets varumärke.

Vi ser också till att detta återspeglas i de event som genomförs. Samma känsla och röda tråd genomsyrar alla platser varumärket profileras i. 

bottom of page