top of page
extern kommunikation

EXTERN KOMMUNIKATION

Vi ser gärna att företag och varumärken jobbar inifrån och ut, det vill säga inifrån organisationen med interna kommunikativa insatser, till externa insatser. För att synas behöver man synas. Det kan man göra på olika sätt.

 

Här presenteras de tjänster som vi hjälper företag med för att utveckla sitt arbetsgivarvarumärke mot en extern marknad, eller för att driva mer försäljning för sina produkter/tjänster.

SOCIALA MEDIER

Vi ser till att sätta en content-plan för era sociala plattformar och sköter sen all planering, fotografering samt publicering, så ni som företag inte behöver tänka på något.

socialamedier
popup-truck

PR/REKLAM

Syns med er företag genom PR-aktiviteter, pop-up event och andra reklamsammanhang. Vi älskar när företag vågar göra det där extra för att verkligen engagera sin publik och potentiella kunder med sitt varumärke. 

DIGITAL MARKETING

Vi använder digitala kanaler och verktyg för att nå och engagera målgrupper online. Det innefattar en mängd olika strategier och taktiker för att marknadsföra produkter eller tjänster genom digitala plattformar.

Digitalmarketing
Webbproduktion

WEBB

Vi tar fram en helt ny webb för ert företag. Till det producerar vi wireframes så ni tydligt kan visualisera hur hemsidans struktur kommer se ut - och slutligen designer och producerar en tydligt webb SEO-anpassad.

FILMPRODUKTION

För att nå ut med ett budskap, produkt eller varför inte ens företagshistoria är film ett bra sätt att sprida budskapet på. Vi ser till att jobba med storytelling för en effektiv och tilltalande film. Exempel på tidigare filmproduktioner har varit jubileumsfilmer, lanseringsfilmer i säljsyfte och material till sociala medier.

Unknown-1.jpeg

Projektet formas till er varumärkesidentitet.

BRAND IDENTITY

GRAFISKA ELEMENT

Varumärket synliggörs i grafiska produktioner.

IDÉUTVECKLING

Framtagning av kreativa idéer och koncept.

ANALYS

Nulägesanalys, formulering av syfte och mål.

VARUMÄRKESSTRATEGI

Utformning av insatser kopplat till analysen, behov och mål.

HÅLLBARHET

Fokus på hur vi arbetar hållbart utifrån just ert företags hållbarhetsarbete.

PROJEKTLEDNING

Projekt- och produktionsledning från första möte till uppföljning. Ni får en dedikerad och erfaren projektledare under hela resan.

EFFEKTMÄTNING

Vi utvärderar iterativt under projektet och säkerställer med hjälp av mätningar att projektet ger den effekt och når de mål som önskas.

UPPFÖLJNING

Sammanfattning och nästa steg.

KOMMUNIKATIONSTJÄNSTER

Läs mer om alla våra tjänster och skräddarsy det utifrån just ert företags behov!

bottom of page