top of page

HÅLLBARA EVENT

Vi som eventbyrå har ett ansvar att se till så att våra event, möten och konferenser har ett genomgående hållbarhetstänk. Med hjälp av digitala verktyg kan vi se vilken klimatpåverkan som de olika valen vi gör har. På så sätt kan vi också klimatkompensera för de aktiviteter som kräver ett visst beslut, och vi kan göra företag medvetna om vilka andra val som är mer hållbara. 

Det ligger i vårt ansvar att rekommendera det mest hållbara alternativet. Många av våra kunder har det som krav att arbeta enligt hållbarhetsmålen och planeringen av konferenser och möten måste därför kunna spegla de kraven. Tillsammans med kund tittar vi på hur eventets klimatpåverkan blir och ser vilka rekommendationer som finns för mer medvetna val. 

Vi är stolta att kunna säga att vi är diplomerade inom hållbara evenemang

Ahlgren Still_1.22.1.jpg

HÅLLBARA UPPLEVELSER

Vi beaktar alltid hållbarhet från olika synvinklar – socialt, ekonomiskt och miljömässigt. Genom att använda gröna lokaler, genomföra effektiv och smart avfallshantering samt använda återanvändbara material fokuserar vi på att göra våra evenemang mer hållbara. Dessutom arbetar vi aktivt med jämställdhet, inkludering och donationer till välgörenhetsorganisationer som några av de områden där vi strävar efter positiv förändring.

SOCIAL HÅLLBARHET

Vi samarbetar med organisationer som verkar för att förbättra tillvaron hos människor. Vi erbjuder också lokal arbetskraft till de event vi genomför för att på så sätt skapa arbetstillfällen i de regioner vi verkar. Vi utgår alltid ifrån människors olika behov och villkor och ser till att bryta normgränser för gamla inrotade beteenden. Social hållbarhet för oss handlar om att värna om allas lika rätt i samhället, något vi tillämpar i vårt arbetssätt i vardagen, såväl internt som externt.  

priscilla-du-preez-nF8xhLMmg0c-unsplash (1).jpg
Sagornas V„rld-020.jpg

SE EXEMPEL PÅ ETT HÅLLBART EVENT

bottom of page