top of page

DIN MEDVETNA EVENTBYRÅ

Vi vill vara en aktör, en eventbyrå som vågar ta steget att ändra vissa mönster och invanda rutiner när det kommer till event. Vi vill våga visa andra vägar, för klimatet, för miljön och för framtiden. 

MEDVETNA VAL

Vi är helt transparenta med våra kunder. Vi säger som det är och visar på tydliga lösningar för att tänka om och tänka rätt. Därför erbjuder vi relevant kompetens, rådgivning och lösningar för att hitta den mest hållbara vägen fram. Det gäller såväl ur ett miljöperspektiv, som socialt hållbart som ekonomiskt. 

Våra medarbetare arbetar ständigt att förbättra sin kompetens inom hållbarhet. Det gör att vi kan arbeta proaktivt och effektivt samtidigt som vi ständigt utvärderar. 

2

INGET SLIT OCH SLÄNG

Vi vet att vi lever i en bransch som historiskt använder sig av mycket engångsmaterial. Det vill vi ändra på. Vi rekommenderar alltid våra kunder till digitaliserade lösningar, återbruk och möjlighet till att återanvända material. Vi trycker t ex sällan material med årtal på, eftersom vi vill kunna återanvända materialet även nästkommande år. Vi gör helt enkelt medvetna val, stort som smått. 

3

UTBILDNING

Vi erbjuder våra kunder utbildning inom hållbarhet och hållbara event. Ibland behövs beteendeförändringar och ändrade vanor för att göra skillnad, och för att kunna göra det krävs kunskap. Därför håller vi i enkla, skräddarsydda utbilningar för att konkret titta på hållbarhet ur ett event-perspektiv. 

bottom of page