top of page
Bakgrund StoryAct_svart bakgrund_Rityta 1.jpg
IMG_0493.CR2

EVENTENS
OLIKA FASER

För oss är det viktigt att arbeta med löpande utvärdering, alltid nyfiket och lösningsorienterat.  Vi dokumenterar och kvalitetssäkrar och ser till att tänka hållbart i allt vi gör.

1. FÖRSTUDIE & KONCEPT

2. PRODUKTION

3. GENOMFÖRANDE

4. EFTERARBETE

För många event och projekt krävs ett insiktsarbete. Vi tar fram en behovsanalys och skräddarsyr ett koncept helt utifrån era mål och visioner.

Tydlig dokumentation och planering gör att vi systematiskt arbetar med samtliga detaljer. Deltagarhantering, bordsplacering och logistik jobbas ut.

Dags att ta del av resultatet!

Vi kvalitetssäkrar genom dokumentation och löpande utvärderingar samtidigt som vi orienterar oss bland lösningar. 

Utvärderingar, effektmätningar och uppföljning gör att vi lär oss och utvecklas tillsammans och på så sätt bemästrar nästa event och projekt! 

Bakgrund StoryAct_svart bakgrund_Rityta 1.jpg
bottom of page