top of page

WORLD FOREST FORUM 2024

På uppdrag av World forest forum fick vi i uppgift att stötta upp med deltagarhantering, koordinering och administrationen i projektet. Word forest forum är en internationell hybridkonferens ute på Granö Beckasin för ca. 100 deltagare. 

WWF224-nyhet.jpg

Deltagarhantering

Tack vare våra gedigna eventverktyg för deltagarhantering kan vi erbjuda tydlig och enkel kommunikation med samtliga gäster. Systemen strukturerar upp all information som lätt kan skickas ut till lokal, transport mm.

koldioxidutslapp-wff.jpg

Transportkoordinering

Uppdraget innefattade koordinering av transport för såväl internationella gäster som lokala. 

Skog

Administration

En stor del av projektet innefattade administrativa uppgifter, vilket vi stöttade upp med, så kunden kunde frigöra tid till annat.

bottom of page