top of page

EVENTENS OLIKA FASER

För oss är det viktigt att arbeta med löpande utvärdering, alltid nyfiket och lösningsorienterat.

Vi dokumenterar och kvalitetssäkrar  och ser till att tänka hållbart i allt vi gör.

FAS 1

FÖRSTUDIE & KONCEPT

För många event och projekt krävs ett insiktsarbete. Vi tar fram en behovsanalys och skräddarsyr ett koncept helt utifrån era mål och visioner.

FAS 2

PRODUKTION

Tydlig dokumentation och planering gör att vi systematiskt arbetar med samtliga detaljer. Deltagarhantering, bordsplacering och logistik jobbas ut.

FAS 3

GENOMFÖRANDE

Dags att ta del av resultatet! Vi kvalitetssäkrar genom dokumentation och löpande utvärderingar samtidigt som vi orienterar oss bland lösningar. 

FAS 4

EFTERARBETE

Utvärderingar, effektmätningar och uppföljning gör att vi lär oss och utvecklas tillsammans och på så sätt bemästrar nästa event och projekt! 

bottom of page