top of page

SAGORNAS VÄRLD

KUND: NOLIA

Uppdrag: Noliamässan är en av de största mässorna i Sverige med ca 50.000 besökare varje år. Detta år ville Nolia satsa på olika upplevelsesegment och vi fick uppdraget att skapa upplevelser för barn.

 

Lösning: På 1000 kvm yta skapade vi en sagovärld där barn fick utforska och upptäcka olika sagovärldar. Genomförandet varade i 5 dagar med ett gediget rigg på över 2 veckor. Vi ville implementera naturens resurser på plats och tänka hållbart i alla led. Därför blev utmaningen att minimera alla inköp och i den mån det gick endast använda återbruk eller naturmaterial i allt som fanns i sagovärlden. Och vi lyckades!

bottom of page