top of page
Untitled_1.3.1.jpg
Untitled_1.3.1.jpg

INTERN KOMMUNIKATION

Identitet, strategi och kommunikation ser vi som ett företags fundamentet. 

Strategin ska vara skalbar över tid och autentiskt skapad av människorna inom organisationen. Därför är storytelling ofta en del av vårt strategiska arbete. Storytelling är ett kraftfullt verktyg för intern kommunikation på ett företag eftersom det kan engagera medarbetare, förmedla företagskulturen och värderingarna, samt kommunicera strategiska budskap på ett minnesvärt sätt.

Bröllopsmässan 2023-46.jpg

STORYTELLING SOM KRAFTFULLT VERKTYG

HUR VI ANVÄNDER STORYTELLING SOM INTERN KOMMUNIKATION

01

02

Genom att berätta om företagets ursprung, dess grundläggande värderingar och hur det har utvecklats över tiden kan medarbetare bättre förstå och ansluta sig till företagets identitet och kultur.

Kommunicera strategiska budskap. Genom att använda storytelling kan företagsledningen effektivt kommunicera strategiska mål, visioner och prioriteringar till medarbetare på ett sätt som är lätt att förstå och relatera till.

We would not be who we are without our eco-friendly design, which is at the core of our strategy. We are constantly working to improve our offerings and expand upon our capabilities when it comes to design and production. Get in touch to learn more.

03

Att skapa förståelse och engagemang för förändring.  

 

Förändring är en naturlig del av företagslivet, och storytelling kan användas för att förklara varför förändring är nödvändig, vilka förväntade resultat som förväntas och hur medarbetare kan bidra till att genomföra förändringen.

Our customers deserve the highest level of support, and we work tirelessly to maintain those standards. When you choose to work with our team, know that you are consistently choosing quality and excellence. Customer service is at the heart of everything that we do.

04

Att bygga gemenskap och samarbete. Genom att dela berättelser om framgångar, utmaningar och lärdomar kan medarbetare känna en starkare gemenskap och förstå hur deras arbete bidrar till företagets övergripande framgång.

05

06

För att underlätta kunskapsöverföring. Äldre medarbetare kan dela sin erfarenhet och expertis genom berättelser, vilket underlättar kunskapsöverföring och bidrar till kompetensutveckling inom organisationen.

Att förbättra kommunikationen: Genom att använda storytelling kan komplex information göras mer tillgänglig och begriplig för alla medarbetare, vilket förbättrar kommunikationen och främjar en öppen och transparent företagskultur.

bottom of page