top of page

VARUMÄRKESSTRATEGI

Identitet, strategi och kommunikation ser vi som ett företags fundamentet. 

Strategin ska vara skalbar över tid och autentiskt skapad av människorna inom organisationen. Därför är storytelling ofta en del av vårt strategiska arbete. 

HUR VI ARBETAR STRATEGISKT

KONCEPTUTVECKLING

Vi analyserar ert varumärke och dess identitet. Därefter tar vi fram en strategisk plan för hur företaget kan utvecklas.

Vi skapar strategier för hur vi kan aktivera människor över tid kopplat till ett övergripande koncept. 

ÅRSHJUL

Vi ser till att titta på ett företags hela årshjul, t ex vid jubileum när hela året ska firas. Där ser vi till att lägga ut en årsplan för olika nedslag, event och satsningar som alla hänger samman i en perfekt röd tråd.

STORYTELLING

Vi hjälper företag hitta berättelser för att effektivt nå målgruppen med innehåll och budskap, på ett ärligt och mänskligt sätt. Med hjälp av våra samarbetspartners kan vi leverera rörligt material där film är ett fantastiskt sätt att berätta historier och genom det hjälper vi er att stärka ert varumärke.

bottom of page