top of page

INTEGRITETS- OCH COOKIEPOLICY

1. Vilka personuppgifter hanterar vi?

De personuppgifter vi samlar in om dig består dels av kunduppgifter som du själv lämnar till oss, dels av automatiskt insamlade användaruppgifter.

Personuppgifter du själv lämnar är sådana uppgifter som exempelvis namn, telefon och e-postadress, du anger vid en kontakt med oss.

Personuppgifter som vi automatiskt samlar in består av IP-nummer som sparas i externa verktyg för att våra digitala marknadsföringskanaler ska ge besökaren en korrekt och bra upplevelse.

2. Vad används uppgifterna till?

 • Att fullgöra lagliga förpliktelser.

 • Att genomföra direktmarknadsföring.

Enligt gällande dataskyddsreglering får personuppgifter bara samlas in för ”särskilda, uttryckligt angivna och berättigande ändamål.” Personuppgifterna får sedan inte behandlas på ett sätt som är oförenligt med dessa ändamål. Dessutom måste man också ha stöd i dataskyddsreglering för att hantera personuppgifter, ett sådant stöd kallas för rättslig grund.
För att vi lagligen ska få behandla dina personuppgifter krävs det att någon av följande grunder är uppfylld;

 • Behandlingen är nödvändig för att vi har en legal skyldighet att göra något enligt en annan lag.

 • Behandling är nödvändig för berättigande intressen hos StoryAct Agency och att dina intressen av skydd för dina personuppgifter inte väger tyngre.

 • Behandling gäller i enlighet med samtycke du som person lämnat.

Kontaktuppgifter

Vi behandlar dina personuppgifter i den omfattning det behövs för att vi ska bedriva vår verksamhet och kontakt med våra kunder och leverantörer.

Att genomföra direktmarknadsföring

Vi behandlar olika typer av data för att kunna marknadsföra våra produkter och tjänster direkt till dig på bästa sätt. För dessa ändamål kan vi kommunicera med dig genom till exempel via vår webb eller andra digitala medier (exempelvis Instagram, Google och olika digitala tidningar). Vi kan även komma att sammanställa statistik för analysbehov.

Att fullgöra lagliga förpliktelser

Vi behandlar personuppgifter för att fullgöra våra lagstadgade skyldigheter.

3. Hur samlas uppgifterna in?

Vi samlar in uppgifter i samband med att du själv lämnar uppgifter till oss.

Vi samlar in uppgifter genom att våra webbsidor använder cookies som samlar in information på och från din webbläsare.

Vi samlar personuppgifter i följande verktyg:

 • Wix analytics

 • Formulär på webbplatsen

Vi säljer ej vidare personuppgifter till tredje part.

Uppgifterna skyddas på krypterat sätt i enlighet med lagar och regler.

Vi sparar personuppgifter så längre vi anser det nödvändigt enligt rättslig grund. De uppgifter som vi samlar in och som genereras när du använder våra tjänster och produkter behandlas för olika ändamål. Vi anonymiserar uppgifter i möjlig grad.

4. Till vem lämnas uppgifterna ut?

Inom organisationen för att fullgöra våra åtaganden delas personuppgifter på ett säkert sätt.
Vi lämnar endast ut dina uppgifter till sådana underleverantörer om och i den mån det är nödvändigt för att fullgöra våra åtaganden.

5. Dina rättigheter

 • Tillgång

 • Rättelse

 • Radering – rätt att bli ”glömd”

 • Begränsning av behandling

 • Invändning

 • Dataportabilitet

Du har rätt att veta vad vi gör med dina personuppgifter som till exempel när och hur dina personuppgifter behandlas och varför. Du har dessutom rätt att i vissa fall få ut dina personuppgifter eller få de flyttade, rättade, raderade eller blockade.

Vid utnyttjande av någon av dina lagstadgade rättigheter kontaktar du vår VD på mail, ellinor.thorngren@storyact.se

Du får svar från oss inom 14 arbetsdagar.

6. Cookies

Vad är cookies?

På vår webbsida används cookies. En cookie är en liten textfil som lagras på din dator när du besöker en webbplats. Cookies används för vissa funktioner som förbättrar vår webbsida för användaren eller ger oss statistik om användandet av sajten. Vi sparar ingen personlig information via cookies. Statistiken kan inte kopplas ihop med person. Information om besökaren kan inte spåras via cookies. En cookie kan inte starta program.

Olika typer av cookies

Vår webbplats använder tre olika typer av cookies. Den första typen lagrar permanenta filer på besökarens dator som hjälper vår webbplats att prestera så bra som möjligt, t.ex. genom att komma ihåg val du gjort tidigare eller genom att hämta senaste versionerna av webbplatsen.

Den andra typen kallas sessionscookie. En sådan cookie lagras endast temporärt och kommer ihåg olika inställningar eller val som gjorts under det specifika besöket. En sessionscookie försvinner då webbläsaren stängs.

Den tredje typen samlar in statistik kring besök på webbplatsen. All statistik som samlas in är anonymiserad och kan inte knytas till dig som person. Denna typ används även för att anpassa marknadsföringsmaterial efter ditt användande av webbplatsen.

Acceptera eller vägra cookies

Du kan själv välja om du vill tillåta cookies eller inte. Om du inte vill acceptera cookies kan du ställa in detta i din webbläsares inställningar. De flesta webbläsare accepterar alla cookies automatiskt som standard.

Blockera alla cookies

De flesta webbläsare ger dig möjlighet att blockera alla cookies. Mer information om hur du ändrar inställningarna avseende cookies i andra webbläsare finns i Hjälp-menyn i webbläsaren.

Om du väljer att inte ta emot cookies kan inte webbplatsens funktion garanteras.

7. Kontaktuppgifter

StoryAct Agency AB
VD Ellinor Thörngren
ellinor.thorngren@storyact.se
070-5441717

bottom of page