top of page
Ahlgren Still_1.22.1.jpg

INNEHÅLL SOM BERÖR

Ett välutvecklat koncept inkluderar tematiska och kreativa element som speglar evenemangets syfte och mål. Genom att integrera detaljer som lokalval, programstruktur och marknadsföringsinsatser, skapar ett eventkoncept en enhetlig och minnesvärd upplevelse för deltagarna. Det hjälper även till att differentiera evenemanget från andra och skapa en starkare koppling till varumärket. Vi arbetar nära våra kunder och deras varumärken. Därför tar vi alltid fram koncept där kundens identitet genomsyrar hela eventet.

IDÉUTVECKLING

Vi börjar titta på ert varumärke och formger eventet utifrån ert brand, tonalitet och målbild. Utifrån detta skapar vi ett programinnehåll med förslag på talare, moderatorer, underhållning med mera.

BRAND IDENTITY

Antingen skapar vi en varumärkesidentitet från grunden, t.ex. jubileumsgrafik, eller så ser vi till att allt grafiskt material anpassas efter ert varumärke.

VISUALS

Vi tar fram grafiskt material i form av inbjudningar, skyltar och annan profilering, såväl tryckt som digitalt. Därmed säkerställer vi också en tvättning av PPTer eller annat visuellt material som visas på storskärm under föreläsning/föredrag eller underhållningsdelar.

HOW WE DO IT

ENGAGEMANG

ENGAGEMANG

Oftast är de mest gripande berättelserna de vi själva upplever. Därför tror vi på att hålla en så nära koppling som möjligt till verkligheten för varumärket och dess målgrupp. Det kan ibland handla om dem som arbetar i organisationen, den samhällsnytta som faktiskt görs, eller de djupt rörande samarbeten.

KREATIVITET

KREATIVITET

Inget event är det andra likt. Varje event skapar nya erfarenheter och lärdomar. Vi har gjort hundratals event och kan plocka det bästa ur alla för att skapa kreativa koncept för våra kunder.

MÄNNISKOR

MÄNNISKOR

Vi skapar event för och med människor. Innehåll som berör.

Vi anser att effektiv kommunikation alltid är centrerat kring berättandet och att emotionellt effektiv kommunikation alltid, oavsett vad, handlar om människor.

PROCESS

1.

Förståelse för uppdraget

Oavsett om det rör sig om ett långsiktigt samarbete eller ett nyligen erhållet uppdrag, initieras de mest framgångsrika eventen alltid med en djup förståelse för uppdraget. Genom att utföra noggrann research från olika vinklar genererar vi insikter som vägleder oss i att tydligt identifiera uppgiften och finna lämpliga lösningar framåt.

3.

Kraftfull kommunikation

Med konceptet som vägleder oss ser vi nu till att ta fram en kraftfull kommunikation för att ta eventet till nya höjder. Vi startar med inbjudan och arbetar systematiskt med administration, deltagarhantering och kommunikation via gedigna eventsystem som möjliggör enkel och smidig kommunikation med alla medarbetare, på allas villkor. Från den direkta kommunikativa insatsen tar vi vidare programinnehåll, presentationer och scenografi samt den rumsliga gestaltningen och skapar enkel, smidig och begriplig kommunikation genom hela eventet. 

2.

Förutsättningar

Vi ser oss själva som eventingengörer som med ett förstoringsglas i handen analyserar och hittar den bästa strategiska vägen för just det specifika uppdraget. Mål och syftesdefinition blir resultatet av vårt forskningsarbete som paketeras i en kreativ brief. 

4.

Grand Final

Här förverkligas allt. Det innebär att vi på plats projektleder och ansvarar för logistik, programinnehåll, leverantörskontakter, bud, dekoration och rumslig gestaltning, bordsplaceringar, teknik, artisthantering, värdskap, stage management, ja hela paketet alltså. Eftersom vi haft kontaktet med alla gäster under hela projektets gång vet vi redan innan de kommer på plats vilka behov de har och arbetar proaktivt för att säkerställa en extremt hög service och koll på samtliga detaljer.

Slå dig ner och njut av eventet där ni alla får bli kvällens rockstjärnor.

Image by Jan Piatkowski

HÅLLBARHET

Som eventbyrå har vi ett ansvar att se till så att våra event, möten och aktiviteter har ett genomgående hållbarhetstänk. Med hjälp av digitala verktyg kan vi se vilken klimatpåverkan som de olika valen vi gör har. På så sätt kan vi också klimatkompensera för de aktiviteter som kräver ett visst beslut, och vi kan göra företag medvetna om vilka andra val som är mer hållbara. 

IMG_20230119_180350.jpg

BUILDING BRANDS

BY BUILDING EVENTS

bottom of page