top of page
Untitled_1.2.1.jpg

FILMPRODUKTION

KUND: CONNECT SWEDEN, REGION NORR

Uppdrag: Vi vann upphandlingen om att skapa olika filmproduktioner för att tydliggöra Connects Swedens arbete. Connect Sweden, region norr, arbetar för att skapa en brygga mellan investerare och företag för att möjliggöra utveckling och expansion.  

Lösning: Vi tog fram flera olika filmproduktioner i olika format och längd i syfte att tydliggöra och stärka investerarsidan och företagarsidan och hur plattformen via Connect kan användas för att sammanstråla dessa.

bottom of page