top of page

DU HAR 10 SEK ATT NÅ GENERATION Z

Generation z är de som är födda 1997-2015. För dem är världen en lekplats, där både internet och iPhone alltid varit en del av vårt sätt att leva. Om du ska lyckas fånga deras intresse har du 10 sekunder på dig, från och med... nu!


Generation Z brukar beskrivas som en generation av social tolerans, globalt sammanlänkade och miljömedvetna - och de utgör nu den största generationen i världen.

Vi står inför ett paradigmskifte när det kommer till att skapa attraktiva arbetsgivare, eftersom det som attraherat tidigare generationer inte längre attraherar den yngre. Företag måste tänka om. Men för att göra det krävs insikter om vilka generation Z faktiskt är. Vilka är dem? Vad är deras värderingar? Och hur kan vi nå fram? Vi har samlat ihop våra bästa kunskaper och insikter - och samtalet med många i målgruppen. Här kommer vår sammanfattning.


ALLTID ONLINE


Det är smart att känna till att generation z alltid är uppdaterade, dygnets alla timmar, om vad som händer i världen. Största plattformarna är Instagram, TikTok, Snapchat och YouTube, så du kan glömma att du kan skicka ett mail eller skriva på Facebook. Facebook används bara till att scrolla igenom i syfte att inte få fomo (fear of missing out), och används inte till att publicera något.


SJÄLVSTÄNDIGHET


Föräldrar till den här generationen har alltid sagt att "du kan bli vad du vill", så de tror helt enkelt det. Därför är Z mer ambitiösa, mer utbildade och mer förändringsbenägna än någon annan generation. De har helt enkelt så höga förväntningar. Det innebär också att de anser att det är på sin plats med en befodran efter cirka ett år på en arbetsplats, eftersom de vill utvecklas snabbt, allting ska gå snabbt, och med deras entreprenörs-anda och sitt självständiga ledarskap krävs att företag är lyhörda.


En arbetsplats är inte längre en arbetsplats, det är ett hem, såväl som lekplats. Men det är inte längre lika lätt att vara attraktiv. Kändisar eller coola varumärken är inte längre något som imponerar här, utan istället får du förföra Z med äkthet, autenticitet, ärligt och rättvist. Så skylta hellre med vilka ni är och vilka värderingar ni har, än att skylta med att ni är ett coolt brand. Det räcker tyvärr inte.


VÄRDERINGAR


Generation Z är på många sätt en sund generation. För dem är frågor som miljö, hälsa, jämställdhet och mobbning extremt viktiga. De vill ta ansvar och blir upprörda över den äldre generationens konsumtionsvanor och materialism. Det är inte trendigt att äga mycket saker, det är trendigt att vara en bra person med ett ansvarstagande konsumtionsbeteende.


Det krävs styrka att vara en generation som tar ledning och styrning för planeten. Det visar också att den här generationen har stora krav på sig själva och tyvärr är överrepresenterade vad gäller psykisk ohälsa, något som kan tänkas grundas i deras starka kravmentalitet. Så var varsam med dem, stötta dem och sänk ribban så de inte ensamma behöver ha känslan av att de måste rädda världen.


BETEENDEN


Den här generationen kommer inte ställa klockan för att hinna förbi butiken innan de stänger. Det beteendet finns inte i dem. Nya produkter hittar de online och det är också där majoriteten av allt köps ifrån. Influensers som visar äkthet i sina sociala kanaler har enormt stort inflytande.


Eftersom Z är en miljömedveten målgrupp har också återbrukssajter blivit enormt stort. Det må vara dåliga nyheter för traditionella klädåterförsäljare, men goda för både plånböcker och hållbarhet.


Så vad innebär det här för företag? Hur attraherar man den här generationen? Ja, ingen generation är förutsägbar, allt blir en gissningslek, och ingen person kan heller stå för vad en hel generation tycker. MEN, om vi generaliserar, kan vi se att det verkligen är dags att tänka om och tänka nytt.


Äkthet, hållbart, frihet och online är några väl valda sammanfattande ord om den här generationen. Värderingar före allt.


Så, vad har ert företag för värderingar? Hur berättar ni om dem?

Du har 10 sekunder på dig att förmedla dem. Från och med... nu!

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page