top of page

VÅR SKAPANDEPROCESS FÖR EVENT & MÖTEN

Vi delar med oss av hur vi arbetar när det kommer till event, konferenser och andra typer av möten.

Huvudingrediensen är att ha roligt och tro oss när vi säger att vi har otroligt roligt, nästan för jämnan. Det gör att vi kan hitta lösningar på utmaningar och vara lyhörda för förändringar. För att ha roligt på jobbet gör att resultatet blir så mycket bättre!


Och vi kan ju lyssna till vad en av våra kunder tycker:

"Vi har så mycket att tacka Storyact för, det enda vi kan ångra är att vi inte tog kontakt med de tidigare, för då hade vi sluppit lägga ner all den tid vi la ner internt och istället gjort det vi ska göra" - Robin Stegeby, Fastighetsmäklare på Boporten

Med det sagt kan vi stolta säga att vi har en mycket beprövad arbetsprocess som gör att vi har koll på alla detaljer och leveranser i projekt.


Arbetsprocess


Ta fram tydlig dokumentation


Det måste vara tydligt vilka mål som finns med eventet och HUR det är tänkt att ni gemensamt ska nå dem. Därför är detta några av de dokument vi tar fram som ligger som grund till de gemensamma målen:

  • Projektplan (Scope of Work)

  • Kravspecifikation

  • Tidsplan, Work breakdown structure (WBS)

  • Budget

  • Riskanalys

  • Kanban/ Agila planeringssystem

Och utvärdera löpande


Vi arbetar iterativt, vilket innebär att vi löpande utvärderar projektet.

  1. Hur går det för oss?

  2. Håller vi tidsplan och budget?

  3. Arbetar resurserna med rätt prioriterade uppgifter?

  4. Har det skett några förändringar som gör att vi måste omvärdera eller ändra strategi?

Det är viktigt för oss att inte bli för linjära i våra produktioner. Vi tillverkar inte bildelar, vi skapar event. Kreativiteten behöver få flöda och nya idéer ska välkomnas. Därför samlar vi upp teamet och tar pulsen ofta och funderar på om vi kan effektivisera eller komma på ännu bättre idéer som vi kan föreslå till kund.

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page