top of page

TRENDER INOM EXPO & MÄSSOR

Vi får många frågor om konceptet att arrangera mässor är utdöende. Många tänker att e-handeln tar över så pass att ingen längre går på mässor för den saken. Nå, vi har tittat och läst igenom trender inom expo och låt oss säga såhär:


Intäkterna inom expo-marknaden förväntas öka med 3,9% per år. Det är ungefär 50 miljarder US-dollar innan 2025. Känn på den.


Allt handlar om vilken upplevelse man ger besökaren. För en mässa är precis som vilket annat event som helst, det är upplevelsen som är i fokus, anser vi.


HÅLLBARHET

Den absolut största trenden vi ser i mässor är att tänka hållbart i alla led. Kunder ställer också högre krav på lokaler att kunna tillgodose såväg hållbart material/monterväggar som all annan service.


Mindre plast och nylon, färre transporter, fler LED-väggar och mer digitala skärmar än printat material är ett måste för många företag för att kunna hålla de hållbarhetspolicys som tas fram. Därför måste kunskapen om hurATT BYGGA EN MONTER HÅLLBART


Redan i designfasen behöver man tänka ur ett hållbarhetsperspektiv. Därför är det smart att det också syns hur man har tänkt, så besökare och andra kan ta del av ens tänk.
Vi säkerställer så montern anpassas efter varumärket och företaget bakom, för att på ett attraktivt sätt tydligt visa hur vi har arbetat hållbart.


För hållbarhetspolicys är svårt att ta till sig om det ligger i ett dokument på webben. Men genom att företag visa upp det praktiskt, på det här sättet, får ni fram ert hållbarhetsarbete mycket tydligare. Ni visar alla hur ni faktiskt arbetar och dessutom på ett enkelt sätt för mottagarna att förstå. Ni når fram.


HUR ÖKAR VI BESÖKARENS UPPLEVELSE PÅ EN MÄSSA?


Innan: Nå ut

Marknadsför att ni har den här ytan och montern och bjud in era kunder att besöka.


Under: Attrahera

Designa en monter som är iögonfallande för alla besökare, som sticker ut. Det drar folk till sig. Se också till att den är bekväm. Fyrkantiga montrar kommer aldrig sticka ut. Det gör folk obekväma och risken är att de går därifrån.


Skapa istället organisk design med kurvor och former inspirerade från naturen. Fokusera på bekväma ytor som andas välbefinnande istället för vita färger och raka linjer.


Engagera

Interagera med besökarna. Ha gärna något i montern som besökarna kan göra och som är kopplat med ert varumärke. Att ha ett roligt snurrande hjul kommer kanske driva lite besökare, men det har ingenting med ert varumärke att göra. Hitta en aktivitet som faktiskt är ni, som skapar engagemang för era produkter eller för ett varumärke.


Istället för ett snurrande hjul: Skapa något oväntat, en installation eller ett hemligt rum som har limiterad tillgång eftersom det kommer öka nyfikenheten och antagligen skapa en kö av nyfikna besökare som också vill uppleva det de än inte vet vad det är de ska upptäcka.


Håll möten, redan i montern

Ha en liten yta i montern där ni kan sitta ner och faktiskt ta ett möte på plats. Gör det inbjudande och trevligt.


Skörda leads

Nu är det upp till dig att skörda alla leads och vända det affärsmöjligheter efter mässan.


Vill du veta mer hur du kan generera bättre kvalité på era leads eller skapa en attraktiv monter utifrån ert varumärke? Hör av er så hjälper vi gärna till: ellinor.thorngren@storyact.se

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page