Kontakt

Brand engagement

VI skapar varumärkesstärkande event

Allt handlar om engagemang

För att företag ska kunna vara attraktiva som arbetsplatser måste det finnas ett engagemang, en vilja och en passion hos de som arbetar där. Det är kärnan och grunden till framgångsrika företag. 

Vi är en eventbyrå som hjälper kunder att skapa event och aktiveringar som stärker engagemanget och skapar arbetsplatser som sticker ut - en arbetsplats där alla vill jobba och dit kunderna lockas. 

Vi älskar magin som uppstår när människor möts. För det är i möten med andra som passionen växer och där engagemanget får sprudla! Det är där magin skapas.

Event är så mycket mer än ett "wow-igt" event. Det är varumärkesbyggande och kulturbärande, paketerat i magiska ögonblick.

We Act to your Story. Välkommen till StoryAct.

EventPRODUKTION

Vi  har gedigen erfarenhet av helheten inom eventplanering - allt från konceptutveckling till detaljplanering. 

  1. Allt startar med ett innehåll, ett varför. Vi tar tillsammans fram ett koncept som kan vara både enkelt eller kräva en större förstudie. Vi arbetar iterativt och tillsammans för tids- och kostnadseffektivitet.

  2. Sedan tar vi på StoryAct hand om alla praktiska detaljer - vi bjuder in, kommunicerar, hittar locations, håller era medarbetare i handen, så att ni kan fokusera på det ni är bäst på. 

  3. Sedan kommer dagen som alla väntat på, genomförandedagen. Luta er tillbaka och njut så sköter vi resten.

Hos StoryAct finns all kompetens som behövs för att skapa event och aktiviteter som kräver komplex planering. Vi ser till att ert event skapar långsiktigt engagemang och stärker ert budskap och innehåll.


Om oss

Vi älskar mänskliga möten både fysiskt och digitalt och vi älskar att se organisationer växa och ta form. Med oss har vi lyxen att kunna säga att vi planerat och skapat event världen över för internationella storbolag såväl för mindre lokala företag.

Josefine Rönngren

Agency manager & creative director

josefine.ronngren@storyact.se, 070-616 90 08

Ellinor Thörngren

CEO & Client director

ellinor.thorngren@storyact.se, 070-544 17 17