top of page

Bygg en stark företagskultur genom konferensen

I en tid av konstant förändring är det uppenbart att samhörighet och gemenskap bland medarbetare är något som högt värderas hos majoriteten av svenska företag. Vi delar några tankar kring den utvecklingsriktning vi observerar i näringslivet.

 

Studier visar att aspekter som teamkänsla och arbetsglädje är avgörande när anställda väljer sina arbetsplatser. Andra faktorer som framhävs i flertalet undersökningar inkluderar meningsfullhet, möjligheter till personlig utveckling och att vara stolt över sin arbetsgivare.Konferens

 

Det är känt sedan länge att gemensamma upplevelser är kraftfulla verktyg för att förmedla företagskultur och skapa samhörighet, särskilt för konsulter som spenderar mycket tid hos kunder. Att dela upplevelser, särskilt i nya och spännande miljöer, är ett av de mest effektiva sätten att bygga relationer och sammanhållning i en grupp. Dessa erfarenheter kan fortsätta att påverka och stärka banden mellan medarbetare under lång tid. När dessa upplevelser dessutom är roliga ökar deras effektivitet ytterligare. Därför spelar företagsevenemang och/eller konferensresor en viktig roll för att stärka företagets varumärke som attraktiv och engagerande arbetsgivare.Konferensresa

 

Det vi ser som en självklarhet i skapandet av konferenser och andra företagsresor är att hitta programinnehåll och nätverkande som stärker relationerna och förståelsen för företaget och dess varumärkeslöften. Genom att ha en väl genomarbetat Employer Branding-strategi ser vi att många av våra kunder prioriterar att samla sina medarbetare, i synnerhet i tider under lågkonjunktur.

 

Den viktigaste investeringen ett företag kan göra är att våga investera i sin personal. Konferensresor och företagsresor skapar den samhörighet och starka relation som krävs för att företaget ska klara utmaningar, turbulens på marknaden eller lågkonjunkturer. För vi vet alla att starkast är man tillsammans.Comments


bottom of page