top of page

VÅRT HÅLLBARHETSARBETE

Vi menar allvar när vi pratar om hållbarhet kopplat till event och andra marknadsföringsprojekt. Därför är det viktigt för oss att vi kan utbilda och stötta både kunder och leverantörer i sitt hållbarhetsarbete. Vi är med och utvecklar policys för hållbara event och vi rekommenderar och medvetandegör bästa möjliga alternativ.

Hållbarhet

Hållbarhetstrender inom eventbranschen

Inom eventbranschen är medvetenheten om miljöpåverkan från evenemang hög, och branschen arbetar ständigt med att hitta nya sätt att minimera sin negativa inverkan på miljön. Här ska vi utforska några av de ledande hållbarhetstrenderna inom eventbranschen och hur de formar framtidens gröna evenemang.

Mångfald och inkludering

I dagens mångkulturella samhälle är det viktigt att event inte bara är platser för underhållning, utan också plattformar för att främja mångfald och inkludering. För oss är social hållbarhet något vi ständigt arbetar med.

Företagsevent

Vår hållbarhetsprocess

01.

Mat & Dryck

02.

Miljö

03.

Transporter

04.

Ekonomisk strategi

05.

Tillgänglighet & trygghet

Vi väljer i första hand vegetariskt eller lokalproducerad mat. Vi gör allt vi kan för att minska matsvinn genom noggrann deltagarhantering och anmälningar. Vi ser alltid till att det finns gott om alkoholfria alternativ på våra event som innefattar alkoholservering. 

Vi tror på att vid rätt planering kan saker användas flera gånger om. Därför arbetar vi så mycket vi kan med att återanvända material. Vi hyr produkter istället för att köpa in och väljer leverantörer som arbetar på ett miljömässigt sätt.

Vi rekommenderar våra kunder att välja miljövänliga alternativ för transporter. Där det är möjligt väljer vi tåg och i övrigt samordnar vi aktivt transporter för att minska möjliga miljöpåverkan.  

Vi lägger upp strategiska planer för våra kunder för att allokera resurser på bästa sätt. Vi arbetar ofta med samarbetspartners för att säkerställa ett kvalitativt arbete med rätt person på rätt plats. Med samarbetsavtal hos många leverantörer kan vi skapa optimerade lösningar för våra kunder. 

Event är något som alla ska kunna ta del av. Därför tillgänglighetsanpassar vi alla våra event. Vi arbetar också för att säkra våra arbetsmiljöer och se till att medarbetare och inhyrd personal mår bra. För oss är det viktigt med ett öppet klimat där alla känner sig inkluderade och hörda. 

VÅR HÅLLBARHETSPOLICY

Vi finns här för att vägleda och stötta såväl eventbranschen som våra kunder. Ladda gärna ner vår hållbarhetspolicy här.

bottom of page